POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE HOSTAL GRAU RESTAURANT

TRACTAMENTS DE DADES PERSONALS

En compliment del que estableix la normativa aplicable de Protecció de Dades, l'informem que les dades que seran tractades com a Responsable per HOSTAL GRAU RESTAURANT, la finalitat del tractament és la prestació del servei que l'usuari sol·liciti a través del nostre formulari de contacte i per a això necessitem que marqui la casella habilitada que indica l'acceptació d'aquesta política, de tal manera que si no ho fa no tindrem el seu consentiment exprés i per això no podrem donar resposta a la seva sol·licitud.
Per a la correcta prestació dels serveis oferts per HOSTAL GRAU RESTAURANT, cal que l'usuari contesti a totes i cadascuna de les preguntes que apareixen en els formularis presents en el nostre lloc web. Així mateix, l'usuari declara que és major d'edat.
El tractament de les dades de caràcter personal sol·licitades tindran a més com a finalitat del tractament l'enviament d'informació comercial relativa a productes i serveis oferts actualment i en el futur per HOSTAL GRAU RESTAURANT; aquesta informació inclou comunicacions publicitàries i promocionals, a través de correu postal, fax, correu electrònic o qualsevol altre mitjà. Per realitzar aquest tractament és necessari que l'usuari marqui la casella habilitada a l'efecte en el formulari de la pàgina web.
Atès el caràcter personal de les dades facilitades, HOSTAL GRAU RESTAURANT es compromet a tractar-los amb estricta confidencialitat guardant el secret degut, a aquest efecte, l'entitat ha implantat les mesures de seguretat adequades d'acord a l'anàlisi de riscos realitzat.
L'informem que no es cediran les dades a tercers ni es realitzaran transferències internacionals de dades, excepte obligació legal o cessió necessària únicament i exclusivament quan sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat, en aquest cas es sol·licitarà el consentiment per a això.

DRETS

Les dades demanades i tractades s'han de conservar per un termini de temps limitat, el termini serà el necessari per a complir les obligacions legals imposades a HOSTAL GRAU RESTAURANT per les diferents normatives aplicables.
L'usuari com a interessat pot exercir en tot moment els següents drets en l'adreça indicada en l'Avís Legal:
Dret d'accés: l'interessat pot sol·licitar al responsable les dades tractades i en cas afirmatiu quines dades personals concrets són tractats.
Dret de rectificació: l'interessat pot sol·licitar al responsable la correcció de les seves dades personals en cas de no ser exactes.
Dret de supressió: l'interessat pot sol·licitar al responsable l'esborrat de les seves dades personals.
Dret d'oposició: l'interessat podrà oposar-se que el Responsable realitzi un tractament de les seves dades personals.
Dret a la limitació del tractament: la persona interessada podrà sol·licitar al responsable que temporalment no tracti les seves dades personals en uns supòsits concrets.
Dret a la portabilitat: l'interessat pot sol·licitar al responsable seves dades automatitzades en un format estructurat de fàcil accés i maneig.
Més informació sobre els seus drets en www.agpd.es.
Així mateix, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

COOKIES

Les dades que seran emmagatzemats en cada "cookie" són els següents: idioma, data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar el nostre web, disseny de continguts que l'usuari va escollir en la seva primera visita al nostre web i elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.